โทร : 02 489 4991-5 | แฟกซ์ : 02 489 4996 | info@niceholidaytour.net, ob@niceholidaytour.net

ABOUT US

"บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว ประสานงานด้านทัวร์ เปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง และสะดวกสบายกับลูกค้ามากที่สุด ด้วยมาตรฐานตลอดการเดินทาง พร้อมความสบายใจ กับหัวหน้าทัวร์คุณภาพจากองค์กรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี

"บริการด้วยหัวใจ ไน๊ซ ฮอลิเดย์" • บริการของเรา
    
  บริการจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ บริการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน ยั่งยืนให้แก่องค์กร / ดูงานทั้งในและต่างประเทศ หลากหลายเส้นทาง การท่องเที่ยวในแต่ละทวีปทั่วทุกมุมโลก 
 • ⇒บริการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวตามความประสงค์ ทั้งในและต่างประเทศ เดินทางได้ทุกวันและตามความต้องการของท่าน โดยจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / จัดหาที่พัก ในระดับมาตรฐาน มีรถบริการ รับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน-ที่พัก /ต่อทริป ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
 • ⇒บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศทุกเส้นทางทั่วโลกทุกสายการบิน เดินทางตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไปหรือต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะด้วยการบริการที่เป็นกันเองและความ สะดวกสบาย
  ⇒บริการด้านวีซ่า รับทำวีซ่าผ่านตัวแทนในราคาพิเศษทุกเส้นทางในกรณีที่ท่านไม่สะดวกในการ ติดต่อสถานทูตเอง รวมทั้งทำประกันการเดินทางทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะกับประกันภัยชั้นนำ
  ⇒บริการจองรถเช่า สำหรับใช้ รับ-ส่ง ตามความประสงค์ของท่านทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมายและการให้บริการหลังการขาย

     “ บริการ ด้วยหัวใจ ” การให้ความสุขในด้านบริการ การเดินทางด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะทำให้ช่วงเวลาของการพักผ่อนของท่านเต็มไปด้วย สีสัน สาระ ความสุข สนุกสนานและความประทับใจ เราพร้อมจะมอบให้ท่านผู้มีอุปการะคุณของเราเสมอ

 

 • กลุ่มลูกค้าของบริษัท

  ⇒ลูกค้าประจำ จากองค์กร สถาบัน ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมเดินทางกับทางบริษัทเป็นกรุ๊ปเหมาประจำ 
 • ⇒ลูกค้าหน้าร้าน F.I.T / Walk-in
 • ⇒ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ ทั้งครอบครัว และคนรู้จักแนะนำบอกต่อมา ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในหลายภาคของประเทศไทย