โทร : 02 489 4991-5 | แฟกซ์ : 02 489 4996 | info@niceholidaytour.net, ob@niceholidaytour.net

Gallery

2014 Kick off Sandoz

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมสัมมนา ณ โรงแรม Holiday Inn เชียงใหม่ วันที่ 12-14 มกราคม 2557

TMB Exclusive Trip

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมสัมมนา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ - หลวงพระบาง ประเทศลาว วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557

Chiang Seng Huad Steel Group

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10-16 เมษายน 2557