โทร : 02 489 4991-5 | แฟกซ์ : 02 489 4996 | info@niceholidaytour.com, ob@niceholidaytour.com

12 SEP
2014

กุ้ยหลิน
สวรรค์บนพื้นพิภพ ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำอันงดงาม ...

    กุ้ยหลิน (Guilin) เมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองต