โทร : 02 489 4991-5 | แฟกซ์ : 02 489 4996 | info@niceholidaytour.com, ob@niceholidaytour.com

Skansen

24 SEP
2015

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
Skansen Open air museum Stockholm...

    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง(Skansen) Skansen Open Air Museum ตั้งอยู่บนเกาะ Djurgarden โดย Skansen เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด และถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานประจำปีที่ส าคัญต่างๆ ของเมือง

   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยโรงเรือนต่างๆประมาณ 150 หลัง และฟาร์มซึ่งถูกรื้อถอน เคลื่อนย้ายมาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศและนำมาสร้างขึ้นใหม่ที่นี่ เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวีเดนในยุคก่อน

   นอกจากนี้ในบริเวณยังมีสวนสัตว์ซึ่งรวบรวมพันธุ์สัตว์หายากในแถบสแกนดิเนเวีย เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมได้ด้วย