โทร : 02 489 4991-5 | แฟกซ์ : 02 489 4996 | info@niceholidaytour.com, ob@niceholidaytour.com

Drottningholm

25 SEP
2015

พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม
พระราชวังแห่งอาณาจักรสวีเดน...

    พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม(Drottningholm Palace) พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และ สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงประทับมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1981

   สร้างในยุคทองของราชอาณาจักรสวีเดนโดยนิโคเดอมัส เทสซิน ผู้เป็นสถาปนิกประจำราชสำนักของสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงสตอกโฮล์ม

   ตัวพระราชวังตั้งอยู่ริมน้ำอยู่ห่างจากใจกลางกรุงสตอกโฮล์มประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากทรงอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าชมพระราชวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งแน่นอนว่า เป็นอีกสถานที่ๆเราไม่ควรพลาดที่จะเดินชมความงามสง่าของพระราชวังเก่าแก่ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16 ในราวปีค.ศ.1662 รวมถึงบริเวณที่จัดเป็นสวนอังกฤษ สวนสาธารณะที่ให้ประชาชนเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ก็เป็นอีกจุดที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน